Der har blandt efterkommerne efter Madsigne og Marinus været tradition for at mødes hver 10. år.
Sidste gang var i pinsen 2002, hvor det blev besluttet, at vi fremover skal mødes hvert 5. år, så næste gang bliver i 2007.

Vi lagt vores billeder fra arrangementet i 2002 ind her på siden.
Ligger du inde med flere billeder, eller en beskrivelse af slægtstræffet, er du meget velkommen til at få dem lagt ind på siden her.

Anekdoter fra familien er også velkomne..

Billeder fra Hestbæk-træf 2002.